Logopeda Reda, Psycholog Dziecięcy, Neurologopeda, Gimnastyka Korekcyjna tel. 601-055-273 Usługi logopedyczne i terapeutyczne - Logula

Integracja Sensoryczna to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i słuch), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

 

Objawy i trudności mogące stanowić wskazania do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej to:

 • Podwyższony poziom pobudzenia i aktywności (nadruchliwość), 
 • Obniżony poziom aktywności (ociężałość, pasywność, brak tolerancji na ruch, niepewność podczas poruszania się),
 • Trudności z koncentracją uwagi,
 • Opóźniony rozwój ruchowy, niezgrabność ruchowa, obniżony poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej, trudności z utrzymaniem równowagi, problemy z samoobsługą i samodzielnością,
 • Zaburzenia praksji czyli planowania motorycznego,
 • Zaburzenia percepcji słuchowej,
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej,
 • Opóźniony rozwój mowy,
 • Słaba organizacja zachowania (bałagan wokół swojej osoby, własnego miejsca pracy, słabe wyczucie odległości),
 • Zaburzone relacje społeczne i problemy w kontaktach społecznych z innymi ludźmi,
 • Trudności z nauką: czytaniem, pisaniem, matematyką (trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie i odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie wyrazów od końca, trudności z pamięciowym opanowaniem rachunków)
 • Obniżona sprawność w zakresie grafomotoryki (nieprawidłowe napięcie mięśniowe, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, szybka męczliwość, podpieranie się podczas pisania, czytania),
 • Niska samoocena,
 • Problemy emocjonalne (nadpobudliwość emocjonalna, brak stabilności emocjonalnej, chwiejność, labilność emocji, reakcje lękowe, nieśmiałość).

Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z:

 • wywiadu z rodzicami dziecka,
 • wypełnienia Kwestionariusza Sensomotorycznego przez rodziców
 • Obserwacji Klinicznej dziecka,
 • badania testowego Południowo Kalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej(dzieci od 4 r.ż. i podejmujących współpracę podczas badania testowego),
 • obserwacji zachowania dziecka podczas badania oraz ewentualnie obserwacji swobodnej zabawy dziecka i reakcji dziecka na stymulację sensoryczną. 

Deficyty integracji sensorycznej często współwystępują z:

 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
 • zespołem Aspergera,
 • autyzmem,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • zespołem Downa,
 • zespołem FAS,
 • zespołem kruchego X,
 • rozszczepem kręgosłupa oraz innymi zaburzeniami. 
  Wskazania do terapii Integracji Sensorycznejotrzymują również dzieci z: trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy, z upośledzeniem umysłowym, z grupy ryzyka, z uszkodzeniami okołoporodowymi, z porodów wcześniaczych, niezgrabnością, ociężałością ruchową, z trudnościami w koncentracji uwagi.
 • Wszystkie wysoce skomplikowane procesy percepcyjne takie jak percepcja słuchowa, wzrokowa, mowa, zdolność czytania, pisania są zależne od procesów integracyjnych w zakresie podstawowych systemów zmysłowych: czuciowych, przedsionkowych, kinestetycznych, wzrokowych i słuchowych. Aby następował prawidłowy rozwój tych wyższych funkcji musi prawidłowo przebiegać proces integracji sensorycznejw pierwszych latach życia dziecka. Teoria integracji sensorycznej jest tą, która w oparciu o szerokie badania i w zgodzie z wiedzą z zakresu neurofizjologii, psychologii i pedagogiki daje wskazówki do właściwej stymulacji rozwojowej dziecka oraz umożliwia badanie, diagnozowanie i terapię zaburzeń w tym zakresie.  
   

Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

 

Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.